Kenmerken
 

Begin
Kenmerken
Download
FAQs
Versie 3.5
Banklijst
Nuttige Links
Forums
Contact

Switch to English
Switch to English

Input processing scripts - Voor een lijst van banken die standaard worden ondersteund, klik op Banklijst.

Noot: Elke versie voegt scripts toe voor nieuwe banken. Kijk wat er komt in de volgende versie!

Ook aanwezig is een experimenteel script om rapporten te verwerken die vanuit MS Money in XML-formaat zijn opgeslagen. Ik ben niet helemaal overtuigd van de noodzaak van deze functie, maar hiermee wordt aangetoond dat het verwerken van XML-formaten desgewenst mogelijk is.

Er komen wellicht andere. Dit hangt o.a. af van de vraag, volledigheid van de specificaties en beschikbaarheid van testdata!

De Gebruikersinterface

Als MT2OFX zonder parameters wordt opgestart (dit is het geval vanuit het menu Start) wordt de grafische gebruikersinterface getoond::

Klik eerst op "Bladeren..." om het input-bestand te selecteren. Vervolgens klik je op "Converteer!" om de conversie uit te voeren. Om te beginnen zal het programma zelf de naam van het uitvoerbestand samenstellen, door de eventuele extensie van het invoerbestand te vervangen met het standaard uitvoerbestandstype (bv. OFX, instelbaar.)

Een druk op "Help" opent het helpbestand; de knop "Info" geeft informatie weer over het programma.

De knop "Opties..." geeft toegang tot dialogen waarmee de programma-instellingen gewijzigd kunnen worden.

Met een klik op "Sluiten" wordt het programma afgesloten.

Vanaf de commandoregel

Indien MT2OFX een parameter meekrijgt op de commandoregel, wordt aangenomen dat het een invoer-bestand is. Dit wordt stilzwijgend geconverteerd naar OFX/OFC/QIF met dezelfde naam in dezelfde directory als het bronbestand.

Hierdoor kan een MT940-bestand (of een CSV/tekstbestand met een kenmerkende extensie) met een dubbelklik vertaald worden, door de extensie ".STA" (en/of andere extensies zoals ".SWI" en ".940") te koppelen aan mt2ofx.exe vanuit Windows Verkenner. Deze associatie wordt automatisch ingericht tijdens de installatie.

Payee Mapping

Dit maakt flexibele sjabloon-gebaseerde vervanging mogelijk van de begunstigde, zodat begunstigden die datums, volgnummers of wat dan ook vertaald kunnen worden naar een standaardwaarde. Het wordt vaak gezien als grote tekortkoming van thuisbankierprogramma's dat er vaak slechts een functie geboden wordt om meerdere VASTE spellingen naar een standaardwaarde te vertalen en geen manier om namen die elke keer net iets anders zijn te verwerken. MT2OFX kan dit nu voor u oplossen!

De begunstigde die het verwerkingsscript oplevert, wordt vergeleken met de sjablonen totdat een "match" gevonden wordt. Wanneer een "match" gevonden wordt, wordt de begunstigde vervangen met de vervangende waarde en wordt eventueel de transactie-categorie (voor uitvoer in QIF-formaat) gezet. Als geen match gevonden wordt, zal de naam die door het script gegeven wordt, ongewijzigd blijven.

De opbouw van de sjablonen is zoals ondersteund door het RegExp-object. Door ronde haakjes "()" te gebruiken, kunnen onderdelen uit de oorspronkelijke tekst tijdelijk opgeslagen worden. Deze opgeslagen tekstdelen kunnen in de vervangende tekst gezet worden door "%1" etc. in de nieuwe tekst te gebruiken. Bijvoorbeeld, Albert Heijn (Nederlandse Supermarktketen) voegt altijd de filiaalcode toe, zoals in "ALBERT HEIJN 1176". Als u een sjabloon gebruikt van "ALBERT HEIJN (\d\d\d\d)", zal de filiaalcode als %1 worden onthouden. Als de vervangende waarde "AH Filiaal %1" is, zal het resultaal in dit geval "AH Filiaal 1176" zijn.

Scripting

De banken bieden downloads aan in allerlei formaten. Ofschoon het programma zelf overweg kan met invoerbestanden die volgens de MT940-standaard zijn opgebouwd, zitten sommige belangrijke gegevens op een zodanige manier in het bestand dat het voor MT2OFX onmogelijk is om ze zonder hulp terug te vinden. De belangrijkste voorbeelden zijn de naam van de begunstigde en de feitelijke transactiedatum, die allebei doorgaans ergens in het omschrijvingveld zitten.

Om het programma te helpen bij het verwerken, is de mogelijkheid aanwezig om kleine programmaatjes (geschreven in VBScript) aan te wenden.

Scripts voor de ondersteunde banken worden bijgeleverd.

Voor verdere informatie zie het helpbestand, beschikbaar vanaf de downloadpagina.

Een paar schermvoorbeelden: